Home About Us News & Promotion Our Service Our Products Download Contact Us
 
Alarm
 
Access
 
Gate
 
CCTV
 
DVR
 
NVR
 
VDO Door Phone
 
Guard Scan
 
Fire Alarm
 
Light
 
Accessories
 
Contact Us

 

 

 

 
   บริษัท เพอร์เฟค เทคโนโลยี แอนด์ ซิสเต็มส์ จำกัด (PTS) เริ่มก่อตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบรักษา ความปลอดภัยอิเล็คโทรนิคส์ ซึ่งมีผู้ชำนาญ การจัดการด้านความปลอดภัยนี้ ได้อยู่ในวงการนี้มามากกว่า 17 ปีแล้ว นับตั้งแต่ระยะเวลา ที่เริ่มต้นมาจนถึงวันนี้ของธุรกิจนี้ในประเทศไทย กับการเลือกสรรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญและประสบการณ์ ทั้งทางด้านการช่างและการบริหารงาน บริษัทฯ ได้เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในแวดวงของธุรกิจ และในวันนี้คือหนึ่งในผู้ให้บริการด้านระบบรักษา ความปลอดภัยรวมถึงเป็นผู้ให้คำปรึกษา

  เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 PTS ได้เป็นตัวแทนอย่างถูกต้องของ Solid AB ซึ่งเป็นหนึ่งในระบบควบคุมการเข้า – ออกที่ดีที่สุดจากประเทศสวีเดน และยังเป็นตัวแทนจำหน่าย ของ Paradox Security Systems จากประเทศแคนาดา หนึ่งในระบบสัญญาณเตือนภัย ที่ดีที่สุดในตลาดโลก

  ช่วงเวลาที่สำคัญกับการติดต่อธุรกิจกับธนาคารชั้นนำ PTSได้ถูกเลือกให้เป็นผู้รับเหมาอย่างเป็นทางการ ในการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยสำหรับสาขาทั้งหมดในพื้นที่ ดังต่อไปนี้.

   - พ.ศ. 2538 โดย ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับภาคตะวันออก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                           ภาคใต้ของประเทศ และสำนักงานใหญ่
   - พ.ศ. 2539 โดย ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล รวมทั้ง ในเขตต่างจังหวัด
   - พ.ศ. 2541 โดย ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำหรับเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล รวมภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ

   ตามนโยบายการให้บริการของเรา และการรับรองการบริการที่ดีที่สุดหลังการขาย ทำให้ PTSมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อย ๆ จากหนึ่งบุคคลเป็นหนึ่งองค์กร จากหนึ่งองค์กรก็จะเพิ่มมากขึ้น

   ยิ่งไปกว่านั้น PTS เป็นบริษัทแรกที่มีการตั้งศูนย์ ON – LINE ขึ้น ซึ่งคือการตรวจสอบ 24 ชั่วโมง เพื่อให้แน่ใจในความปลอดภัยและเพื่อให้ความมั่นใจกับลูกค้า

   ในปัจจุบันนี้ PTS ได้ขยายการ ให้บริการด้านความปลอดภัยโดยการตระเตรียมสินค้าเพิ่มขึ้น ทั้งระบบสัญญาณเตือนภัย, ระบบควบคุมการเข้า – ออก, ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด , ระบบเครื่องบันทึกภาพแบบดิจิตอล,ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบควบคุมพนักงานรักษาความปลอดภัย รวมถึงการสื่อสาร การคมนาคม เทคโนโลยีชั้นสูง สินค้า และ ระบบรักษาความปลอดภัยอีกด้วย

   การดำเนินงานการติดตั้งสัญญาณของPTS ช่างผู้ติดตั้งทุกคนได้รับการฝึกฝน และอบรมการให้บริการรวมทั้งเทคนิค ในการติดตั้งมาอย่างดีเพื่อให้แน่ใจว่าระดับคุณภาพ ของระบบดีและเป็นมาตรฐานที่สากลยอมรับ

   ขอขอบพระคุณทุกท่านซึ่ง ให้โอกาสกับเราตลอดมาและยังคงเรียกใช้บริการของเราตลอดไป เราคือหนึ่งในผู้นำของบริษัทในวงการธุรกิจความปลอดภัย
 


Next Page >>